Udsendt den 27. marts 2014


Indkaldelse til B.C.Kvik's ordinære generalforsamling


Onsdag den 30. april 2014 kl.: 19:00

Restaurant Chinese Palace, Søborg Torv 13, 2860 Søborg


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
(Formandens beretning og beretning fra Spilleudvalget)
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
6. Valg af formand
Ole Rasmussen: er villig til genvalg.
7. Valg af kasserer
Birgitte Frost Nøhr: er ikke på valg
8. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde – er villig til genvalg
Jan Smidt – er ikke på valg
Steffen Sorth – er ikke på valg
9. Valg af spilleudvalg
Steffen Sorth – er ikke på valg
John Larsen – er på valg
Birgit Johansen – er på valg
Helle Rohde – er på valg
Jeanet Saabye – er på valg
Thorstein Theilgaard – er på valg
Kim Paetau – er på valg
Malene Jacobsen – er på valg
10.  Valg af revisor
Henrik Vilhelmsen – er på valg.
Mark Jørgensen – er ikke på valg
Revisorsuppleant
Niels Themstrup – er på valg
11. Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamlingen på mail senest den 16. april 2014.

NB: Ved tilmeldingen bedes du oplyse om du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning.

E-mail: bckvik@gmail.com