Referat fra B.C. Kvik´s generalforsamling, mandag den 2. maj 2016.

 

1. Valg af dirigent

Thorstein Theilgaaard blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning
Ole sagde, at vi pt. er 55 medlemmer – 34 herrer og 21 damer.

Ole sagde, at der havde været en stor tilslutning til at købe klubtøj. Og på grund af den gode sponsoraftale, som Steffen havde fået lavet og tilskuddet fra klubben, så havde alle medlemmer også fået en gratis t-shirt.

Ole fortalte, at vi altid har haft gratis baner, men som noget nyt skal vi til at betale brugergebyr til Københavns Kommune.  Birgitte kommer mere ind på det, under punkterne – regnskab og kontingent.

Efter at cafeen er blevet lukket, har Birgit lavet en øl og sodavandsordning for 100 kr. pr medlem. Denne ordning har fungeret godt, også selvom vi ikke mere måtte bruge Ryparkens køleskab.

Ole fortalte, hvordan det var gået i holdturneringen. 1. holdet, som jo var rykket op sidste år, havde været i en svær række og blev nummer 7. 2 holdet blev nummer 5. Veteranholdet vandt deres række og rykker op.  

Træningen med Frederik har haft 10 tilmeldte spillere, og de deltagende har været glade for muligheden. Klubben har ydet et tilskud på 5000 kr., og hvert medlem har selv betalt 500 kr. Bestyrelsen har sendt et spørgeskema ud om medlemmerne synes, at det er en god ide med træning efter sommerferien, og man har lyst til at deltage. 77 % har svaret, at de bakker op om, at det udbydes igen. Ca. 11 har sagt ja til at deltage. Så dermed fortsætter forsøget til næste år.

 Angående sommerbadminton, som starter her i maj, så har vi banerne fra 18.00-21.00 i badmintonhallen. Bestyrelsen håber på, at man får de samme træningstider igen til vintertræningen (fra september til april), men bestyrelsen får først svar i maj eller juni måned.

Ole takkede juleturneringsudvalget og julefrokostudvalget for deres gode arrangementer. Desuden takkede han spilleudvalget for deres store arbejde.  

Der blev udleveret diplomer til vinderne af årets klubmesterskab. (Præmie får de senere).

Klubmesterskaberne 2016– resultater:

Herre single A:                           Steffen

Herre single B:                           Thomas A

Gentleman herresingle:              Vinod

Dame single:                              Gisela

Dame double:                             Heidi og Margrethe

Herre double A:                          Henrik V og Martin B

Herre double B:                          Casper og Kim

Mix double:                                 Gisela og Martin B

Spilleudvalgets beretning ved Steffen:

Steffen sagde, at han var blevet spurgt om, hvordan vi optager nye medlemmer. Derfor ville han sige noget om dette. De fleste folk har set vores hjemmeside, og skriver til Steffen. Da vi er mange medlemmer, og mange oversiddere, er der i spilleudvalget blevet aftalt, at de medlemmer, som optages, skal kunne løfte niveauet og vil spille på hold.

Spilleudvalget ser dem spille, og efterfølgende skriver spilleudvalget sammen på mailen. Herefter kontakter Steffen og fortæller dem, om de er optaget eller ej. Selvom folk er blevet valgt fra, er der mange, som har tilkendegivet, at vores spillekoncept er godt, og at de er blevet godt modtaget af søde og rare mennesker. Så dette siger noget om, at vi er en god klub.

Steffen takkede også Spillerudvalget for deres store arbejde og de mange timer, som der bliver brugt på rulleplanerne.

Steffen kom med en høflig påmindelse om, at folk skal huske at melde fra til rulleplanen. Desuden sagde han, at hvis man skal gå før tid, så spørg en af dem, der sidder over, om de kan spille hele kampen i stedet for, så det ikke kommer til at gå ud over de 3 andre spiller på banen, så der ikke kun bliver spillet 15 min.

Steffen opfordrede klubbens medlemmer til at, når der spilles holdkampe, så har man sin klub t-shirt på. Det ser godt ud, at vi alle er ens. Desuden var det jo også meningen med trøjen.

Der blev spurgt indtil, om der var spørgsmål til beretningerne. Der var spørgsmål til træningen med Frederik, da nogle medlemmer syntes, at det var for dyrt med 700-800 kr. i egenbetaling næste år. Kim havde lavet hans egen undersøgelse og sagde, at der var 20 personer, som var interesseret, hvis prisen var billigere og forblev på de 500 kr. Nogle sagde, at der var ulemper ved træningen – mere larm i tennishallen og der skal stilles flere baner til rådighed til trænerkonceptet.

I bestyrelsens undersøgelse havde 11 medlemmer meldt tilbage, at de var interesseret (heraf 8 navngivende personer og 3 uden navn). Desuden var der tilknyttet forskellige kommentarer. Ud fra dette mente Bestyrelsen ikke, at man kunne regne med en langt større tilslutning, end hvad undersøgelsen viste.

Bestyrelsen var åbne for, at prisen sættes ned. Det vil dog betyde færre træninger, da tilskuddet forbliver det samme per person. Ved 500 kr. i egenbetaling og ca. 12 deltagere vil der kunne gennemføres ca. 4½ måned. Dem som havde meldt tilbage, at de vil deltage i konceptet i næste sæson, satte sig ikke i mod, at man kunne se på færre træninger og en billigere pris. Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen skal lave en ny undersøgelse angående træner, og hvor klubbens medlemmer skal melde sig til, hvis de er interesseret i træning, og hvor prisen er 500-600 kr. Klubbens tilskud er stadigvæk 200 kr. pr deltager.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent

Birgitte sagde, at som før nævnt, har vi haft gratis baner, men som noget nyt opkræver Københavns Kommune brugerbetaling og klubben skal betale 75 kr. pr. medlem. Desuden regner vi med, at der også skal betales 75 kr. til kredsen for de medlemmer, som deltager i holdkampe. Hvordan det sidste skal beregnes er dog stadigvæk lidt uvist, da reglerne ikke er helt klare, og desuden har vi heller ikke fået et konkret svar.

Penge dertil har bestyrelsen valgt at tage af opsparingen, så kontingentet bliver uændret. Om det sammen gør sig gældende næste år, må vi se på til den tid.

Kontingentet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 6. Valg af formand

Ole Rasmussen blev genvalgt.

7. Valg af kasserer

Birgitte Frost Nøhr var ikke på valg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde blev genvalgt.

Steffen Sorth og Jan Smidt var ikke på valg.

9. Valg af spilleudvalg
Steffen Sorth var ikke på valg. Birgit Johansen, Jeanet Saabye og Helle Rohde, Heidi Kurre Nielsen og Kim Paetau, Mikael Dupont blev genvalgt. Malene Jakobsen blev valgt til spilleudvalget.

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalg.

Revisorsuppleant
Niels Themstrup blev genvalgt.

11. Eventuelt

Birgit fortalte, at hun flere gange siden oktober, har forsøgt at komme i kontakt med Københavns Kommune, men hun har ikke rigtig fået svar, men da hun fik fat i pressechefen, skete der noget. Så nu får vi vores køleskab tilbage. Birgit og Jeanet har en nøgle hver til køkkenet, hvor køleskabet står.

Birgit sagde, at hun vil sende en seddel rundt, hvor man kan skrive sig på til at betale 20 kr. og deltage i øl -og sodavandsordningen til sommerbadminton.

Da der har været en masse oversiddere og sene afbud, så blev der forslået, at man igen skulle indføre, at ved for sent afbud, så skal man sidde en runde over den efterfølgende gang. Dette punkt taler spilleudvalget om.

Steffen trak lod blandt dem, som deltog i generalforsamlingen om nogle præmier.

Til sidst takkede Ole for en god generalforsamling.

 

Referent: Helle Rohde