Referat fra BC Kvik´s generalforsamling, tirsdag 3. maj 2022.

(fremmødt 22 deltagere)

 

  1. Valg af dirigent

Thorstein blev valgt, og Thorstein konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

2.  Bestyrelsens beretning.

Ole sagde, at der er frit spil i maj, juni og august i badmintonhallen. Dog har vi også tennishallen i maj måned. I juli måned har vi ingen baner i hverken tennis- eller badmintonhallen, men man kan tage chancen og møde op og se, om banerne bliver brugt.

Ole takkede de forskellige udvalg, der havde stået for at lave planer, sørge for at arrangere efterårsfesten, holdafslutningsfesten samt festen efter klubmesterskabet samt holdlederne. Desuden takkede Ole Martin for at arrangere klubmesterskabet og Jeanet for at diske op med mad mm dertil.

Ole fortalte, at han havde søgt om baner igen. Badmintonhallen har vi forsat fra 19.00-22. 00. Desværre kan vi først få tennishallen fra 20.00-22.00, da det er politisk bestemt at Københavns Kommune kan råde over banerne til kl. 20.00. Ole har forsøgt at tale med dem, men der er desværre intet, vi kan stille op. Vi må holde øje med, om tennishallen bliver brugt af de unge under 18 i tidsrummet fra 19.00-20.00 og evt. følge op på det. Så hvad gør vi så, når vi kun har en hal fra 19.00-20.00. Dette punkt ville Ole gerne have feedback til efter Malenes beretning.


Malene fremlagde spilleudvalgets beretning.

Malene takkede for en god sæson, og takkede spilleudvalget for at lave planer i det nye spillesystem, som man lige skulle lære at kende. Malene sagde, at der både er fordele og ulemper med det nye spillesystem. Man skal ikke længere melde afbud, men man kan tage stilling på dagen, om man kommer, så det er ikke så forpligtende. Spillesystemet er ikke så fleksibelt som før, men dem der laver planer kan gøre det på selve dagen.

Nogle spillere har allerede kommet med feedback til det nye spillesystem, men spilleudvalget opfordrer spillerne til selv at komme med ønsker på dagen, selv bytte indbyrdes på banerne omkring en. Desuden komme med feedback til spilleudvalget, hvis der er noget, som vi kan forbedre i spilleplanlægningen (f.eks. hvis man gerne vil have nogle mixdoubler mm).

Spilleudvalget havde også sendt en mail ud, hvor man opfordrede spillerne med at komme med feedback til det nye spillesystem. Denne feedback følges op i spilleudvalget.

Malene takkede Bjarne for at have skaffet flere nye gode og sociale spillere til klubben. Det er dejligt. Malene opfordrede alle nye spillere til at deltage i de forskellige udvalg og være med til at arrangere fester eller arrangementer.

Malene fortalte, at veteranholdet endte som nr. 4. og 1. holdet som nr. 6. Malene vil gerne have feedback på tilmelding af hold efter hendes beretning.

Malene takkede Martin for hans store indsats med at afvikle klubmesterskabet. Som noget nyt havde man opfordret spillerne til at melde sig uden makker. Denne måde vil Malene gerne have feedback på efter hendes beretning.

 

Malene sagde tillykke til de nye klubmestre. Præmier vil de få senere.

Damedouble: Mette W og Birgit

Herredouble: Martin og Henrik V

Mixdouble: Martin og Malene

Herresingle: Martin

 

Feedback/ideer til spilletiderne:

* Spillere, der kun ønsker 2 kampe, skal først møde ind kl. 20.00. – Hertil var der nogle, der sagde, at de gerne forsat vil have muligheden for at møde ind kl. 19.00 og kunne gå tidligt hjem. Man kunne også være skadet, så det var derfor, at man kun ønskede 2 runder. 

* Sms på dagen til spilleplanlæggeren, om man kommer.

* 1. runde skal ikke længere være mix runde men derimod 2. runde.

* Niveauinddelingen af spillerne skal rykkes et niveau op, så der kan spilles mix på alle niveauer. – Systemet skal ændres, så det inddeler spillerne fra oven og op.

* Flere spillere tilknyttes en bane, og så bytter man undervejs.

* 4 runder i stedet for 3 runder.

 

Feedback til systemet:

Der var stor ros til spilleudvalget og bestyrelsen. Computeren laver gode kampe.

 

Feedback til holdkampe:

Der mangler damer til at spille damesingle, så der skal kigges på en række, hvor der er færre damesingler.

 

Ole og Malene afrundende beretningerne med at takke for den gode feedback, og sagde at bestyrelsen og spilleudvalget vil arbejde videre med feedbacken, og der vil blive meldt noget ud inden sæsonstart.

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

3. Regnskab forelægges til godkendelse

Steffen fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

4. Kontingent

Ingen forslag.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

 6. a. Valg af formand – Ole Rasmussen blev genvalgt.

     b. Valg af kasserer – Steffen Sorth var ikke på valg.

 

7. Valg af spilleudvalgsformand

Malene Jacobsen blev genvalgt.

 

8. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde blev genvalgt.

Mette Thorup var ikke på valg.

Jeanet Saabye blev genvalgt som suppleant


9. Valg af spilleudvalg
Jeanet Saabye og Helle Rohde, Malene Jacobsen, Mette Thorup, Birgit Krogh Johansen og Bjarne Pugholm Johansen blev alle genvalgt til spilleudvalget. Julie Skærbæk blev også valgt til spilleudvalget. Desuden blev Martin Bøttern og Anders Carlsen genvalgt som holdledere for førsteholdet.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.
 

Revisorsuppleant
Gisela Bay blev genvalgt.

 

Eventuelt

Der var ros og tak til spilleudvalget for at arrangere gode spilleplaner og gode fester og at folk er sociale. Det er altid dejligt at komme i klubben.

Der blev opfordret til at nye medlemmer får at vide, at BC Kvik har en facebookgruppe. Nye spillere sagde, at det var rart med en facebookgruppe, da man kunne se billeder af folk, og se hvad de hedder.

Malene sagde, at det nu er skrevet ind i velkomstmailen, at BC Kvik har en facebookgruppe.

Der blev stillet spørgsmål til, om spillere, der ikke længere er medlem i klubben, skal have adgang til siden.

 

Ole Rasmussen                                    Steffen Sorth

Formand                                               Kasserer

 

Malene Jacobsen                                 Mette Thorup                                                              

Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem        

 

Referat ved Helle Rohde, 10. maj 2022.