Referat fra BC Kvik´s generalforsamling, torsdag 2. september 2021.

(fremmødt 13 deltagere)

 

  1. Valg af dirigent

Steffen blev valgt, og Steffen konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

  1. Bestyrelsens beretning

Ole berettede, at vi pt. er 49 medlemmer samt 2 nye medlemmer.
 

Ole sagde, at det har havde været en anderledes sæson på grund af Corona. En del af sæsonen har været aflyst for spil. Hallen har været opdelt med afmærkninger og vi har spillet i bobler. Inden nedlukningen nåede vi at afholde vores jubilæumsfest i Wallmans.  Juleturnering og klubmesterskabet har været aflyst.  Ligeledes har holdkampene været aflyst, men i den nye sæson er der tilmeldt 2 hold – et veteranhold og et førstehold.
 

Kontingentet har været nedsat i coronaperioden. Desuden er der gratis kontingent i efterårsperioden 2021. Nye medlemmer fra 1. august og frem betaler almindelig  kontingent.

 

Ole fortalte, at han skal søge om baner igen til december.


Malene fremlagde spilleudvalgets beretning. Malene takkede spilleudvalget for at have fået det til at fungere med coronaspilleplaner, bobler og afmærkninger. 

 

Malene fortalte, at der er kommet et par nye spillere og et par udmeldinger.

 

Spilleudvalget har møde den 14. september.

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

3. Regnskab forelægges til godkendelse

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

4. Kontingent

Uændret kontingent som hidtil.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

 6. a. Valg af formand – Ole Rasmussen var ikke på valg.

     b. Valg af kasserer – Steffen Sorth blev valgt.

 

7. Valg af spilleudvalgsformand

Malene Jacobsen blev genvalgt.

 

8. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde var ikke på valg.

Mette Thorup blev genvalgt.

Jeanet Saabye blev genvalgt som suppleant


9. Valg af spilleudvalg
Jeanet Saabye og Helle Rohde, Malene Jacobsen, Mette Thorup, Margrethe Wandall, Birgit Krogh Johansen og Bjarne Pugholm Johansen blev alle genvalgt til spilleudvalget. Desuden blev Martin Bøttern og Anders Carlsen genvalgt som holdledere for førsteholdet.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.
 

Revisorsuppleant
Gisela Bay blev valgt.

 

  1. Eventuelt

Malene takkede Birgitte for hendes meget store arbejde og engagement som kasser i bestyrelsen. Birgitte fik overrakt en gave som tak.

 

Gisela stillede spørgsmål om nyt klubtøj. Bestyrelsen har besluttet, at alle spillere får en tshirt fra RSL.

 

Margrethe vil gerne stå for et efterårsarrangement med hjælp fra Helle og Jeanet.

 

Steffen fortalte om det nye spillesystem om onsdagen. Spillesystemet danner selv spilleplaner.

September måned vil være en prøveperiode, hvor systemet bliver prøvet af, og vi får set hvad der fungerer, og hvad der er af begrænsninger. I denne periode er det vigtigt, at man har god tålmodighed for at få det til at fungere. Ligeledes er det vigtigt, at man går til spilleudvalget, hvis man har kommentar til systemet, så der er mulighed for at følge op.

Spilleudvalget følger op på systemet på spilleudvalgsmødet mm.

Der blev foreslået at følge op på systemet om et halvt år, så man undgår at folk forlader klubben.

 

Der blev talt om, hvorfor der er så få folk til generalforsamlingen og sæsonstarten.

 

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

 

Ole Rasmussen                                    Birgitte Frost Nøhr

Formand                                                 Kasserer

 

Malene Jacobsen                                  Mette Thorup                                                              

Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem        

 

Referat ved Helle Rohde, 9 september 2021.