Referat fra B.C. Kvik´s generalforsamling, onsdag den 30. april 2014.

 

Fremmødt var 27 stemmeberettigede medlemmer.

 

1. Valg af dirigent

Thorstein Theilgaaard blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

 1. Bestyrelsens beretning
  Ole sagde, at vi pt. er 46 medlemmer ved regnskabets afslutning.

   

  1.holdet blev nummer 1 i deres række og rykker dermed op. Veteranholdet sluttede som nummer sidst og rykker formentlig ned. Begge hold er gentilmeldt i den kommende sæson.

  I den kommende sæson har vi banerne på samme tidspunkt som i år. Angående sommerbadminton har vi også banerne fra 18.00 – 21.00 og også igen i juli måned.

   

  Som noget nyt i denne sæson er vi begyndt at skulle registrere hvor mange, som vi har været på banerne. Der skal mindst være 2 personer pr. bane pr. time. At der bliver indtastet hver gang er vigtig, så vi ikke mister vores baner.

   

  Ole takkede spillerudvalget for deres store arbejde med spilleplanerne, og sagde, at der ikke havde været synlig kritik, så man måtte tolke, at spilleplanerne havde været tilfredsstillende og ellers var man velkommen til at komme med input.

   

  Desuden sagde han, at opvarmningen fungerer, men at han godt kunne tænke sig, at der var nogle, som stod for en fælles opvarmning, så vi ikke kun løber.

   

  Klubbens boldaftale udløber snart, og bestyrelsen har fået 2 tilbud og er i gang med at vælge, hvilket tilbud, som de synes er bedst.

   

  Angående klubmesterskabet takkede han John for det store stykke arbejde i forbindelse med dette.

   

  Desuden takkede han juleturneringsudvalget, julefrokostudvalget og efterårsfestudvalget for deres fine arrangementer.

   

  Bestyrelsens beretning blev godkendt.

   

  3. Regnskab

  Birgitte fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

   

  4. Kontingent

  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (alm. kr. 475,-/halvår, stud. kr. 200,-/halvår). Boldpenge 250,-/ halvårligt. Dette blev vedtaget.

   

  5. Indkomne forslag
  Der var ikke kommet nogen forslag

   

  6. Valg af formand

  Ole Rasmussen blev genvalgt.

   

  7. Valg af kasserer

  Birgitte Frost Nøhr var ikke på valg.

   

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Steffen Sorth og Jan Smidt var ikke på valg.

  Helle Rohde blev genvalgt.

   

  9. Valg af spilleudvalg
  Steffen Sorth var ikke på valg.  John Larsen, Birgit Johansen, Jeanet Saabye og Helle Rohde, Malene Jacobsen, Thorstein Theilgaard og Kim Paetau blev genvalgt.

   

  10. Valg af revisor

  Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

  Mark Jørgensen var ikke på valg.
   

  Revisorsuppleant
  Niels Themstrup blev genvalgt.

   

 2. Eventuelt

   

  Henrik og John fik overrakt en flaske vin for deres arbejde som revisorer, og John fik vin for hans arbejde med klubmesterskabet.

   

  Spilleudvalget vil stadigvæk gerne modtage ønsker til kampe, når der laves plan.

   

  Rene sagde, at han arbejdede videre med at finde en træner. Han foreslog desuden, at der blev oprettet et 2. hold igen. Der var forskellige holdninger til dette. Bestyrelsen undersøger, om der er tilslutning til et 2. hold. Ole sagde, at der allerede er søgt for 1. holdet og veteranholdet, og at han ikke vidste, om man kunne nå at tilmelde et 2. hold, såfremt det blev vedtaget.

   

  Som et alternativ til et 2. hold, blev der foreslået, at medlemmerne kunne deltage i nogle af København Kredsens turneringer. Dette vil Casper undersøge. Bestyrelsen vil tage stilling til, hvad klubbens tilskud vil være.

   

  Anders C sagde, at DGI også har nogle kampe, som man kan deltage i.

   

  Spilleudvalget sender alle medlemmerne et opslag vedrørende, at vi kan bruge flere spillere i klubben. Disse opslag skal hænges op på uddannelsessteder og i supermarkeder.

   

  Birgitte, Malene og Kim vil gerne planlægge juleturneringen igen i år. Dette kommer til at foregå den første onsdag i december.

   

  Kim, Casper og Margrethe står for julefrokosten i år.

   

  Jeanet og Helle arbejder videre på et efterårsarrangement.

   

  John fortalte, hvem der var blevet klubmestre og vinderne fik overrakt diplomer og de vil senere få en trøje, når de har oplyst deres størrelser.

   

  Klubmesterskaberne 2014 – resultater:

  Herresingle A:                      Henrik

  Herresingle B: Kim

  Gentlemanns herresingle:       Hans

  Damesingle:                          Bjørg

  Damedouble: Karina & Birgitte

  Herredouble A:                    Rene & Thorstein

  Herredouble B:                    Casper  & Kim

  Mix double A:                      Louise & John

  Mix double B:                      Malene & Kim

   

   

   

   

  Bestyrelsens godkendelse af referatet:

   

   

   

   

   

  Ole Rasmussen                                          Birgitte Frost Nøhr

  Formand                                                    Kasserer

   

   

   

   

   

  Jan Smidt                                                   Steffen Sorth

  Bestyrelsesmedlem                                     Bestyrelsesmedlem

   

   

   

   

   

   

  Helle Rohde

  Bestyrelsesmedlem

   

   

   

   

   

   

  Referat ved Helle Rohde