Referat fra B.C. Kvik´s generalforsamling, torsdag den 18. maj 2017.

 

1. Valg af dirigent

Thorstein Theilgaaard blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

2. Bestyrelsens beretning

Ole berettede, at vi pt. er 55 medlemmer. Heraf 34 herrer og 21 damer.
Steffen har igen fået lavet en rigtig god sponsoraftale.
Der har været afholdt forskellige gode arrangementer - en for sjov turnering, julefrokost og et efterårsarrangement med Petanque. Stor tak til arrangørerne.

I år har der som noget nyt været tilmeldt et +50 hold. Dette hold bliver ikke gentilmeldt til næste år, da det har været svært at stille hold, og der er ingen, som ville være holdleder.

Træningskonceptet har været rigtig godt.

Klubmesterskabet er blevet godt afviklet. Tak til Kim og Casper. Under eventuelt vil Kim spørge mere ind til medlemmernes holdninger til afviklingen af klubmesterskabet.

Som noget nyt er der i år sommertræning fra kl. 19.00. Om man i sæsonen 2018-2020 kan ansøge om, at sommertræningen igen er fra kl. 18.00 er pt. uvist.

Vi skal hjælpe hinanden med at få registreret på skærmen i cafeen. Det er vigtigt, at det bliver gjort efter kl. 21.00, så timen fra 21.00-22.00 bliver registreret.

Steffen fremlagte spilleudvalgets beretning.
Han fortalte, at veteranholdet var endt på en 4 plads. 1 holdet var endt på en 3. plads og 2 holdet var endt på en 6. plads. +50 holdet er blevet smidt ud af rækken, da der ikke har kunnet stilles hold 2 gange, og desuden har vi fået en bøde. Holdet er ikke gentilmeldt.

Spilleudvalget har afholdt et møde, hvor der er set på, hvor mange hold som skal gentilmeldes i den kommende sæson. Der er pt. spillere til 3 hold, og der vores 1 hold og 2 hold samt veteranholdet er gentilmeldt.

Der har ikke været helt fyldte baner i foråret, blandt andet pga. skader. Så skal vi have flere medlemmer? - Og hvordan vil det se ud, når medlemmerne, som selv melder til, kommer tilbage? Der blev besluttet, at der skal skrives ud til dem, der melder selv til, om de forventer at komme tilbage efter sommerferien. Desuden har spilleudvalget bemyndigelse til, at de kan tage nye spillere ind. Kravene til de nye spillere er, at de skal spille på et vist niveau, og at de vil spille holdkampe.

Steffen takkede holdlederne, Kim og Casper for at have arrangeret klubmesterskabet, samt spilleudvalget for at have lavet nogle gode planer.

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

3. Regnskab

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

4. Kontingent

Birgitte fremlagde forslaget om uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

Træningen har været god. Konceptet kører videre under de samme betingelser som hidtil. Malene har påtaget sig opgaven. Forslaget blev godkendt.
 

 6. Valg af formand

Ole Rasmussen ikke på valg.

 

7. Valg af kasserer

Birgitte Frost Nøhr blev genvalgt.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde var ikke på valg.

Malene Jakobsen blev valgt.

Heidi Kurre Nielsen blev valgt (og vil gerne påtage sig rollen som spilleudvalgsformand).

Steffen Sorth og Jan Smidt var ikke villig til genvalg.

 

Ole takkede Steffen og Jan for deres kæmpe arbejde i klubben igennem mange år. De fik overrakt en vinkurv med lækkert indhold.
 

9. Valg af spilleudvalg
Birgit Johansen, Jeanet Saabye og Helle Rohde, Heidi Kurre Nielsen og Kim Paetau, Mikael Dupont, og Malene Jakobsen blev valgt til spilleudvalget.

Steffen var ikke villig til genvalg.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.
 

Revisorsuppleant
Niels Themstrup blev genvalgt.

 

11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Der bliver spillet for lidt badminton i december. Så der var stemning for, at vi ikke længere afholder julefrokost i traditionel forstand onsdagen før jul, men i stedet giver tilskud til middagen efter klubmesterskabet.
 

Julearrangementet den sidste onsdag før jul bliver en for-sjov-turnering, og det er op til arrangørerne, om der bagefter skal hygges med sandwich, gløgg og æbleskiver eller hygges med en øl eller sodavand. Anders C planlægger sammen med spilleudvalget.

Gisela spurgte, hvad tankerne er om holdene til næste år?
I bestyrelsen og spilleudvalget er dette også blevet diskuteret - Så mange spillere som muligt skal have muligheden for at komme ud og spiller kampe kontra skal man stille stærkest? Det er op til spilleudvalget at lave holdsammensætningerne.

 

Birgitte sagde, at pt. er princippet at 1. holdet opstiller stærkest men at der også i en vis grad skeles til, at 2. holdet skal kunne stille hold. Det er i spilleudvalget besluttet, at veteranholdet fortrinsvist skal besættes med de veteraner, der ikke spiller fast på seniorholdene. Veteraner opfordres desuden til at bakke op og hjælpe på 2. holdet, når de mangler spillere.

Anders C foreslog, at man kunne opdele spilleudvalget indenfor senior hold og veteranhold samt have målsætninger for holdene/klubben. Bestyrelsen mente ikke umiddelbart, at der er brug for flere udvalg. Normalt har det været holdlederne, der har koordineret ift. holdene. Målsætninger kan selvfølgelig overvejes. Bestyrelsen kan evt. spørge Anders C for mere inspiration.
 

Kim efterlyste holdninger til klubmesterskabet.
Der var mange tilkendegivelser om, at det havde været et godt arrangeret klubmesterskab. Der var holdninger for og imod 1 sæt i de indledende kampe i mix. Der var forslag om, at man kunne inddrage en onsdag til at afvikle nogle mix-kampe.
Der blev talt om, om der skal være A- og B-række (og dermed også klubmestertrøje i B-rækken), hvilket der jo ikke var i år.   
Til næste år er det vigtigt, at der er en bedre seedning - holdlederne kan hjælpe med at se på denne. Alle medlemmer vil gerne have en mail i god tid, også når der afvikles single, så man kan komme ud og kigge på og heppe. Kim og Casper arrangerer også klubmesterskab til næste år.
 

Steffen uddelte diplomer til vinderne af årets klubmesterskab.

 

Klubmesterskaberne 2017– resultater:

 

Herre single A:                 Steffen                                                                                              

Dame single:                    Birgitte

Dame double:                  Julie og Gisela

Herre double A:               Henrik V og Martin

Herre double B:               Christoffer og Thomas

Mix double A:                   Henrik V og Birgitte

Mix double B:                   Heidi og Christoffer

 

 

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

 

 

Ole Rasmussen                                    Birgitte Frost Nøhr

Formand                                                 Kasserer

 

 

 

 

Steffen Sorth                                          Jan Smidt                                              

Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem                             

 

 

 

 

Referat ved Helle Rohde, 20 maj 2017.