Referat fra B.C. Kvik´s generalforsamling, onsdag 6. maj 2015.

Fremmødt var 34 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent

Thorstein Theilgaaard blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning
Ole sagde, at vi pt. er ca. 55 aktive medlemmer.

1. holdet rykker op og veteranholdet bliver i sin række. Begge hold er gentilmeldt i den kommende sæson. Desuden er der tilmeldt et 2. hold.

I den kommende sæson har vi banerne på samme tidspunkt som i år indtil sommer 2016. Medio 2015 skal der søges om de samme tider igen. Angående sommerbadminton har vi banerne fra 18.00-21.00, og om sommeren skal man ikke registrere fremmøde på skærmen.

Ole takkede spillerudvalget for deres formidable arbejde, og sagde at det virkede som om, at folk har været tilfredse med spilleplanerne.

Desuden sagde han, at opvarmningen fungerer minimalt, da der stadigvæk bliver løbet og lavet forskellige øvelser. Såfremt der er nogle, som vil stå for opvarmningen, er man velkommen til at stå for det.

Klubben har indgået en 1 årig boldaftale, hvori der er afsat en del sponsorpenge. Boldene er rimelige, og der har været nogle kvalitetsproblemer med boldene, hvilket Steffen har fulgt op på.  

Ole takkede John for det glimrende arbejde med klubmesterskabet.

Desuden takkede han juleturneringsudvalget, julefrokostudvalget og efterårsfestudvalget for deres gode arrangementer.

Ole fortalte, at der i bestyrelsen er blevet diskuteret, hvad klubbens penge skal bruges til. Så det har været godt, at der er blevet foretaget en medlemsundersøgelse, så bestyrelsen har en guideline for, hvad medlemmerne synes.

Birgitte tilføjede dertil, at det som lå i top 10, blandt andet var klubtøj. Desuden lå tilskud til de sociale arrangementer også højt, så stor cadeau til dem, som havde arrangeret det.

Endvidere sagde hun, at hun vidste, at der var et ønske om træner, men at løn til træner ikke lå så højt placeret som andre forslag, så derfor havde bestyrelsen ikke prioriteret denne i første omgang, men hvis nogle ville kigge nærmere på dette og stille et forslag til bestyrelsen, vil bestyrelsen meget gerne kigge på det.

Steffen takkede Rene og Mikael for, at de havde taget ejerskab på 2. holdet. Det betyder meget for det sociale i klubben, at man har tre hold.

Steffen havde modtaget en udmeldelse fra Hans, som Steffen havde lovet Hans, at han ville læse op. Hans syntes ikke længere, at hans niveau er højt nok til at spille i klubben. Han ønskede alle Kvikkere alt godt fremover, og sagde at han havde været glad for at spille i klubben og deltage i diverse arrangementer.

Steffen sagde, at vi pt. ikke mangler nye spillere. Kun hvis der kommer nogle spillere, som vil kunne løfte niveauet.  Endvidere sagde Steffen, at det var rart at se, at de nye medlemmer er blevet godt modtaget.

Spilleudvalget blev takket mange gange af Steffen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

I regnskabet er der afsat 34.000 kr. til jubilæumsfesten den 26. september. Birgit spurgte, om man kunne få flere penge, og hvad folk var villige til at betale. Der var forslag om, at man evt. kunne give studerende rabat, eller at lave drinkskuponer til en god pris i stedet for fri bar. Birgit vil sende en forhåndstilmelding ud til festen, så hun ved hvor mange, som ønsker at deltage. Hun kan spørge bestyrelsen om yderligere penge.

Overskuddet på de 16.260 kr. har bestyrelsen valgt at bruge til klubtøj i næste sæson, så medlemmerne kan købe en t-shirt, shorts eller skirt samt træningsdragt til cirka 300 kr., måske 250 kr. Det kommer an på hvor mange, der køber pakken.

Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsen om, hvad egenkapitalen på de ca. kr. 85.000 skal bruges til udover klubtøj. Ole sagde, at vi pt. har gratis baner i Ryparken, men at man i flere år har gemt penge, såfremt, at man skal til at betale for banerne. Birgitte kom med en bemærkning om, at hun ikke mente, at det er nødvendigt at spare egenkapital op til dette, da der ikke har været nogen udmelding fra kommunen om, at de påtænker at opkræve hal-leje. Der var forslag om, at man kunne undersøge, hvad en bane koster pr. time, så havde man cirka en fornemmelse for, hvad der eventuelt bør hensættes.

Der blev spurgt, om man ikke kunne gøre klubmesterskabet gratis. John sagde, at man havde overvejet dette, og at det i år var blevet billigere, da man ikke længere skulle betale 50 kr. pr række, men 50 kr. i alt for alle rækkerne. Når man havde brugerbetaling, så havde man også gjort den overvejelse, at man ønskede at deltage, og så vil det være sværere at melde fra.

4. Kontingent

Bestyrelsen havde fremsendt et forslag (forslag nr. 3 i det udsendte) om ændret kontingent:

”Vores boldleverandør har meldt ud, at boldpriserne stiger ca. 10% næste år pga. stigende dollarkurs. Bestyrelsen mener, at vi har en god aftale med den nuværende leverandør (hvor vi også får sponsorat til at købe Forza-udstyr), hvorfor Bestyrelsen har besluttet ikke at skifte leverandør af denne grund.

I BC KVIK har vi generelt fulgt det princip, at boldpengene følger boldudgifterne. Derfor vil Bestyrelsen gerne justere boldpengene i næste sæson, således at de stiger med 25 kr. per halvår. Samtidig er økonomien i BC KVIK dog rigtig god, hvorfor Bestyrelsen ikke ser nogen grund til, at den samlede pris for at spille badminton i BC KVIK stiger. Derfor reduceres det normale kontingent med de 25 kr.

Bestyrelsen foreslår således, at kontingentsatserne i sæsonen 2015/16 bliver:

  • Aktivt medlemskab: 450 kr. per halvår

  • Aktivt medlemskab, studerende: 200 kr. per halvår

  • Boldpenge: 275 kr. per halvår

  • Passivt medlemskab: 100 kr. per halvår

Dette blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.

1. Forslag om ændring af træningstid til sommerbadminton. (Indsendt af Mikael Dupont)

”Jeg foreslår at vi flytter tidspunktet for sommerbadminton en time, så det følger den normale træningstid. Jeg kender ikke årsagen til at sommerbadminton spilles en time tidligere end normal træning, men jeg synes ikke tidspunktet er optimalt. Mit daglige program mht. arbejde, familie osv. ændres ikke pga. sommeren, så jeg kan ikke se hvorfor træningen så skal flyttes. Det er også min oplevelse, at hvis man kommer f.eks. 18.30 eller senere kan man ikke nå at spille ret meget, fordi dem der startede klokken 18 er på vej i bad.”

(Bemærkning fra Bestyrelsen: Sommerbadminton for 2015 er booket allerede (start kl. 18) men der kan til generalforsamlingen stemmes om, om tidspunktet for sommerbadminton skal flyttes fra 2016 og frem).

Dette forslag blev ikke vedtaget. Derimod opfordres folk til at lave aftaler med hinanden, hvis man først kan spille kl. 19.00.

2. Forslag om at tilmelde 2. hold til holdturneringen i næste sæson. (Indsendt af René Nielsen).

”Jeg foreslår at vi tilmelder et 2.hold i år. Mikael og jeg har spurgt flere af medlemmerne og der er nok interesse fra KVIK medlemmer til at have et bæredygtigt 2.hold.

Mikael vil være officiel holdleder og ut vil være med til at sætte hold samt 'moralsk indpisker'.

Jeg så gerne en rundspørge udsendt fra KVIKs bestyrelse i samme form og indhold som forgangne år, således at vi får en up to date indsigt i eventuelle reservespillere. Derudover ligger det mig på sinde at eventuelle 2.holds spillere er bevidste omkring at de forventes at deltage i minimum 80% af holdkampene, og at samtlige datoer fra holdkampe noteres i kalender.”

(Bemærkning fra Bestyrelsen: Der er - på baggrund af forslaget - for nogle uger siden udsendt en rundspørge til medlemmerne angående et 2. hold, og den viste, at der er opbakning til et 2. hold. Bestyrelsen har derfor nu tilmeldt 2 seniorhold og 1 veteranhold til holdturneringen næste år, da der var tilmeldingsfrist d. 1. maj. Vi er glade for, at Mikael har meldt sig som holdleder, og at så mange bakker op. Vi har tilmeldt 2. holdet til Serie 4).

Forslaget er allerede vedtaget, da bestyrelsen har tilmeldt et 2. hold.

Rene sagde, at når man spillede på holdet, forventede han, at man deltager i 80 % af kampene. Desuden vil han indkalde 2. holds spillerne til et møde på næste onsdag efter træning.

Forslag 3 var blevet vedtaget under punkt 4 ”kontingent”.

6. Valg af formand

Ole Rasmussen var ikke på valg.

7. Valg af kasserer

Birgitte Frost Nøhr blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Steffen Sorth og Jan Smidt blev genvalgt

Helle Rohde var ikke på valg.  

9. Valg af spilleudvalg
Steffen Sorth var ikke på valg. Birgit Johansen, Jeanet Saabye og Helle Rohde, Thorstein Theilgaard og Kim Paetau blev genvalgt. (John Larsen og Malene Jacobsen ønskede ikke genvalg). Heidi Kurre Nielsen blev valgt til spilleudvalget.

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.
 

Revisorsuppleant
Niels Themstrup blev genvalgt.

11. Eventuelt

Klubmesterskab

John fik overrakt 2 flasker for hans arbejde med klubmesterskabet. Selvom John ikke længere er med i spilleudvalget, vil han gerne fortsætte med at lave klubmesterskabet til næste år.

John fortalte, hvem der var blevet klubmestre og vinderne fik overrakt diplomer og de vil senere få en trøje.

Klubmesterskaberne 2015 – resultater:

Herresingle A:                            Steffen

Herresingle B:                            Kim

Gentlemanns herresingle:          Henrik B

Damesingle:                                Mette B

Damedouble:                              Karina & Louise

Herredouble A:                           Steffen & John

Herredouble B:                           Alexander & Kim

Mix double A:                              Karina & Rene

Mix double B:                               Karina & Ole

Træner

Rene sagde, at han stadigvæk godt ville have, at der kom en træner i klubben. Han mente, at en U21 træner vil kunne være en god ide. De personer, som er interesseret i at have en træner, skulle hver betale f.eks. 500 kr. forud. Han fortalte, at han havde forestillet sig, at træneren kom mellem kl. 20.00-21.00 og kiggede på de medvirkende spillere samt måske rettede på spillerne. Fra kl. 21.00-22.00 slagtræning mm. Rene forslog, at det skulle være hver onsdag.

Hertil var der forslag til, at det ikke skulle være hver onsdag, men en gang om måneden. Der var også forslag om, at man kunne bruge en weekend eller benytte sommerperioden.

Bestyrelsen opfordrede René (eller andre) til at udarbejde et forslag om økonomi, hvordan et træner-koncept praktisk kan passes ind ift. spilleplanen og de spillere, som ønsker en træner og de som ikke ønsker en træner, og skaffe kontakt til en træner, der kunne være interesseret. Så vil man meget gerne se på det i bestyrelsen.

Til sidst takkede Ole for en god generalforsamling samt takkede Thorstein for hans glimrende måde at tackle generalforsamlingen på.

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Ole Rasmussen                                                        Birgitte Frost Nøhr

Formand                                                                   Kasserer

 

Jan Smidt                                                                  Steffen Sorth

Bestyrelsesmedlem                                                   Bestyrelsesmedlem

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem                                              

 

Referat ved Helle Rohde