Referat fra BC Kvik´s generalforsamling, torsdag 27. august 2020.

(fremmødt 19 deltagere)

 

  1. Valg af dirigent

Steffen blev valgt, og Steffen konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

  1. Bestyrelsens beretning

Ole berettede, at vi pt. er 53 medlemmer, hvoraf 3 er studerende og 5 er passive.
 

Ole sagde, at det havde været et specielt år på grund af nedlukningen. Desuden blev klubmesterskabet heller ikke til noget.

 

Ole takkede Steffen og Helle for deres arbejde med at få lavet en ny boldaftale. Nogle i klubben har prøvet forskellige bolde og valget faldt på RSL. 

Vi vil gerne have, at man siger til os, hvis man oplever, at boldene er dårlige en aften. Så vi kan få gjort noget ved det rettidigt.

 

Københavns Kommune har meldt ud, at man gerne må benytte omklædningsrummene. Dog må man maks være 8 personer. Nærmere information følger ved sæsonstart.

 

Ole fortalte, at han skal søge baner igen ved årsskiftet. Forhåbentlig bliver det for 2 år igen.

Malene fremlagde spilleudvalgets beretning. Malene takkede spilleudvalget for deres store arbejde med planerne. Malene sagde, at der i sæsonen havde været en god stemning. Der har generelt ikke været fyldt op på banerne.

Malene sagde, at man skal koordinere med hende, hvis man tager nogle med, så man er sikker på, at alle får den samme introduktion til klubben og reglerne i klubben.  Det er også op til spilleudvalget at melde tilbage, om spilleren på prøve kan fortsætte.

Især i februar var der mange til prøvetræning og på prøve. Nogle havde ikke fået koordineret med Malene, at de kom, og hvis man ikke selv er der, så er det svært at følge op på. Så hvis der er nogle, som ikke har fået en tilbagemelding eller kommet ind i klubben. Så må man gerne sige til, så de kan få chancen for at komme til prøvetræning igen.

 

Malene har allerede fået henvendelser fra folk, som gerne vil komme til prøvetræning i den nye sæson. Malene har meldt tilbage, at vi ser på dette ved sæsonstart, når vi ved, hvor mange, der kommer og spiller.

 

Der bliver sendt en mail ud om sæsonstarten. Mette R laver den første plan.

 

Vi har ikke kunnet finde en til at stå for 2. holdet, så i den kommende sæson er der kun et 1. hold og et veteranhold.

 

Malene fortalte, at det har været en kæmpe udfordring at opfylde folks ønsker om kun at spille 2 runder, og især 1 og 2 runde. Dette punkt vil blive taget op igen under eventuel.

 

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

 

 

3. Regnskab forelægges til godkendelse

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

4. Kontingent

Uændret kontingent.

Her i Coronaperioden har der været diskuteret om medlemmerne skulle have penge tilbage for den manglende spilleperiode, men der har været flere tilkendegivelser om, at det synes medlemmerne ikke.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

 6. a. Valg af formand – Ole Rasmussen blev genvalg.

     b. Valg af kasserer – Birgitte Frost Nøhr var ikke på valg.

 

7. Valg af spilleudvalgsformand

Malene Jacobsen var ikke på valg.

 

8. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde blev genvalgt.

Thomas Willingshøj ønskede ikke genvalg.

Mette Thorup blev valgt for 1 år.

Jeanet Saabye blev valgt som suppleant.


9. Valg af spilleudvalg
Jeanet Saabye og Helle Rohde, Malene Jacobsen, Mette Thorup, Mette Rosberg, Margrethe Wandall blev alle genvalgt til spilleudvalget.

Bjarke Eltard-Larsen, Birgit Krogh Johansen og Bjarne Pugholm Johansen blev også valgt ind i spilleudvalget.

Martin Bøttern og Anders Carlsen blev genvalgt som holdledere for 1. holdet.

Jeanet Saabye blev genvalgt som holdleder for veteranholdet.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.
 

Revisorsuppleant
Steffen Sorth blev valgt.

 

  1. Eventuelt

Som nævnt i Malenes beretning blev der åbnet for diskussion af 2 runder.

Ole sagde, at vi muligvis vil ryge ind i et problem, når der begynder at komme vagter i hallen igen, især hvis de checker om vi bruger banerne i spilletiden. Hvis de ser, at tennishallen ikke er fyldt i 3 runde mange gange, så kan det være, at vi får frataget tiden i hallen, og de vil nok tage den bedste tid 19.00-20.00.

 

Der var nogle, der sagde, at de ikke kunne holde til at spille 3 runder.

 

Der blev sagt, at planlæggerne af spillerunderne bruger meget tid på at lave nogle gode spillerunder, og prøver i så høj grad at tage hensyn til folks ønsker, så er det irriterende, når der er sure miner over, at man ikke får runde 1 og 2 hver gang eller de runder, som man havde ønsket.

 

Et af problemerne er, at det er dem, der spiller 3 runder, der kommer til at sidde over i runde 2, og aldrig de medlemmer, der kun ønsker runde 1 og 2. Ligeledes kan det være svært at lave en plan for runde 3, da der ikke er så mange spillere at vælge imellem. Anders foreslog, at i stedet for, at man skal sidde over i runde 2, så kunne man sætte 5 eller 6 spillere sammen på en bane, og undervejs i kampen skiftes man til at spille. Dette forslag har været prøvet før, men spilleudvalget vil arbejde videre med det.

 

Der var enighed i, at man ikke kan forvente at spille runde 1-2 hver gang, kun hvis man har en meget særlig grund i en periode. F.eks. et nyfødt barn mm. Og selvfølgelig er det også i orden, at folk kun kan holde til at spille i 2 runder, men at spillerunderne ligger i tidsrummet fra 19.00-21.10 og 2 halvleg med øl og vand er lige så vigtig. 

 

Der har været nogle oplevelser af at folk er gået 15 min før tid eller ikke vil spille sidste runde, når man har set planen. Dette er ikke i orden, da der står 3 spillere, som har brug for en. Så vi blev enige om at hjælpe hinanden med at håndhæve, at det ikke er i orden at gå 15 minutter før tid. Punktet vil også blive taget op i spilleudvalget og udmeldt til at medlemmerne.

 

Ligeledes hvis man går hjem før tid skadet, så giv besked til den, der har lavet planen, så vedkommende kan nå at rette i planen.

                                                           

Jeanet sagde, at der er 24 tilmeldte til jubilæumsfesten den 12. september, og der vil komme en mail ud med hensyn til mødetidspunkt, påklædning, temperaturmåling ved døren osv.

 

Jeanet sagde, at når der er udeholdkampe på veteranholdet, så skal hun nok kontakte den pågældende klub, og høre om hvilke regler, de har i forhold til bad, drikning af øl mm.

 

Til 2 halvleg var der ønske om indkøb af guld tuborg og nordic.

 

Birgitte sagde, at det er dejligt, at folk, der ikke sidder i udvalg også hjælper til i klubben.

 

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

 

Ole Rasmussen                                    Birgitte Frost Nøhr

Formand                                                 Kasserer

 

Malene Jacobsen                                 Mette Thorup                                                              

Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem

 

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem        

 

Referat ved Helle Rohde, 28. august 2020.