Referat fra BC Kvik´s generalforsamling, tirsdag den 7. maj 2019.

(fremmødt 21 deltagere)

 

  1. Valg af dirigent

Thorstein blev valgt, og Thorstein konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

  1. Bestyrelsens beretning

Ole berettede, at vi har fået nye medlemmer, og at vi pt. er 51 medlemmer.
 

Ole takkede Birgitte for hendes kæmpe arbejde med at sørge for klubtøj til os alle. Active Sportswear gik konkurs, men er blevet opkøbt igen af Sports Group Denmark. Så vores kontrakt med dem fortsætter til 2020.
 

Der har været afholdt en rigtig god juleturnering og et godt petanque-arrangement. Tak til arrangørerne.
 

Ole fortalte, at vores 1. hold blev nr. 5, og 2. holdet kom på sidste pladsen. Veteranholdet blev nr. 2 og rykker dermed op. Ole takkede holdlederne for deres kæmpe indsats. Ole fortalte, at Anders C og Martin går ind og overtager 1. holdet, men at vi står uden 2. holdleder, og såfremt ingen melder sig til at være 2. holdleder, så bliver 2. holdet ikke gentilmeldt. Ole sagde, at vi kan diskutere punktet efter Malenes beretning fra spilleudvalget.

Sommertræningen går i gang i morgen onsdag kl. 19.00.
 

Ole fortalte, at Københavns Kommune længe har været undervejs med et nyt bookingsystem. Ole har booket tider for den kommende sæson, men da der er rod i deres bookingsystem og medarbejderne også selv har svært ved at finde ud af systemet, så har det givet en masse udfordringer, men Ole har løbende fulgt op på sagen og fortsætter med dette, indtil vi får endelig besked her i maj måned.

Malene fremlagde spilleudvalgets beretning. Malene roste spilleudvalget for deres store indsats og sagde, at der var blevet lavet nogle gode spilleplaner.

Hun takkede holdlederne (Steffen, Birgitte og Michael) for deres store arbejde, og som tak fik de overrakt vin og øl.

Malene takkede også Birgitte for hendes kæmpe arbejde med klubmesterskabet, og Birgitte fik overrakt en flaske.

 

Malene sagde, at det var dejligt, at vi havde fået nye spillere (Pernille, Signe, Bjarne, Carsten, Nicklas, Gitte og Jens) og bød dem velkommen.

 

Der blev åbnet for diskussion om holdproblematikken. Der blev stillet spørgsmål til, om man skulle have et veteranhold mere? Der blev foreslået, at man kunne lægge 1. og 2. holdet sammen, så man spillede i en lavere række.

 

Der blev sagt, at man havde kigget på en anden holdsammensætning, men det er svært at komme uden om alle herresinglerne.

 

Der blev foreslået, at såfremt der ikke bliver oprettet et 2. hold, og man gerne vil spille, så vil man kunne finde turneringer hos DGI og FSKBH (firmasport København). Såfremt man ønsker at stille op, kan man ansøge bestyrelsen om hjælp til betaling af kampgebyret.

Holdene skal tilmeldes senest den 16. maj.

 

Da der ikke var nogen, som meldte sig som 2. holdleder, så er det kun 1. holdet, og veteranholdet, der bliver gentilmeldt i den kommende sæson.

 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

 

3. Regnskab forelægges til godkendelse

Birgitte fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt.

 

4. Kontingent

Birgitte fremlagde forslaget om kontingentstigning på 250 kr. samt stigning af boldpenge med 50 kr. Forslagene blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

 6. a. Valg af formand – Ole Rasmussen var ikke på valg.

     b. Valg af kasserer – Birgitte Frost Nøhr blev genvalgt.

 

7. Valg af spilleudvalgsformand

Malene Jacobsen blev genvalgt.

 

8. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Helle Rohde var ikke på valg.

Thomas Willingshøj blev genvalgt.

Mette Thorup blev genvalgt som suppleant.


9. Valg af spilleudvalg
Jeanet Saabye og Helle Rohde, Malene Jacobsen, Mette Thorup, Thomas Willingshøj, Mette Rosberg, Margrethe Wandall blev alle genvalgt til spilleudvalget.

 

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen blev genvalgt.

Mark Jørgensen blev genvalgt.
 

Revisorsuppleant
Niels Themstrup blev genvalgt.

 

  1. Eventuelt

Anders C meldte sig som arrangør af juleturneringen.

Birgit, Jeanet og Helle meldte sig som arrangør af jubilæumsfesten i 2020.

 

Birgitte uddelte diplomer til vinderne af årets klubmesterskab.

 

Klubmesterskaberne 2019– resultater:

Herre single A:                 Martin

Damesingle A:                 Julie                                                                                                   

Dame double A:               Gisela og Signe

Damedouble B:                Jeanet og Helle

Herre double A:               Henrik V. og Martin

Herre double B:               Kurt og Henrik B

Mix double A:                   Anders C og Mette W.

Mix double B:                   Thomas W. og Martine

 

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

 

Ole Rasmussen                                    Birgitte Frost Nøhr

Formand                                                 Kasserer

 

Malene Jacobsen                                 Thomas Willingshøj                                                  

Bestyrelsesmedlem                              Bestyrelsesmedlem

 

Helle Rohde

Bestyrelsesmedlem        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat ved Helle Rohde, 7. maj 2019.