Referat fra B.C. Kvik´s generalforsamling, onsdag den 24. april 2013

 

1. Valg af dirigent

Torben Arbjørn blev valgt til dirigent, og han sagde, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

 

2.2. Bestyrelsens beretning Ole sagde, at vi pt. er 48 medlemmer. Både 1. holdet og veteranholdet er blevet nr. 5 ud af 8 i deres række. Begge hold er gentilmeldt i den kommende sæson. Desuden er der søgt om baner på de samme tidspunkter for de kommende 2 år, dog afventer Ole svar. Angående sommerbadminton, har vi også banerne i juli måned. Ole afventer stadigvæk svar på, om vi har banerne fra kl. 18.00.

 

Angående klubmesterskabet takkede han John og Hans for det store stykke arbejde i forbindelse med klubmesterskabet. Det var glimrende planlagt, og lækkert med Carolines bod.

 

Desuden takkede han julefrokost – og bowlingudvalget for arrangementer samt spilleudvalget for det kæmpe arbejde.

 

Steffen fortalte, at klubben har fornyet aftalen med Active Sportswear International. Denne aftale er gyldig i et år. Igennem dem har vi også fået det nye klubtøj.

 

Lars har fået lavet en ny hjemmeside. Så hvis man har kommentarer eller ønsker må man gerne skrive til Lars. Oprettelsen af hjemmesiden har også bevirket, at der er kommet nye spillere til klubben. Der har ca. været 15-20 spillere på prøve, heriblandt også spillere fra Tingbjerg og spillere fra klubberne i Ryparken. Steffen sagde, at det var vigtigt, at når der kommer nye spillere til klubben, at vi tager godt imod dem og giver dem en god oplevelse, da vi stadigvæk kan bruge flere medlemmer.

 

Steffen sagde, at han var glad for det arbejde, der bliver lavet i spilleudvalget, dog har det været rigtig svært at lave spilleplaner. Der har været kritik af planerne. Steffen sagde igen, som der er også er blevet sagt de andre år, at det er vigtigt at spillerne selv tager et ansvar og skriver til planlæggerne, hvis man har kampønsker samt fortæller, hvis man har haft nogle dårlige kampe, så planlæggeren har mulighed for at rette op på den kommende kampplanlægning.

 

3. Regnskab

Birgitte fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

 

4. Kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (alm. kr. 475,-/halvår, stud. kr. 200,-/halvår). Dette blev vedtaget.

 

Bestyrelsen foreslog boldpenge nedsat til kr. 250,-/halvår (= forbruget de sidste to sæsoner). Dette blev vedtaget.

 

5. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag

 

6. Valg af formand

Ole Rasmussen var ikke på valg.

 

7. Valg af kasserer

Birgitte Frost Nøhr blev genvalgt.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Steffen Sorth og Jan Smidt blev begge genvalgt.

Helle Rohde ikke på valg.

 

9.9. Valg af spilleudvalg Steffen Sorth, John Larsen, Birgit Johansen, Jeanet Saabye og Helle Rohde blev genvalgt. Malene Jacobsen, Kim Paetau og Thorstein Theilgaard blev også valgt.

10.

10. Valg af revisor

Henrik Vilhelmsen ikke på valg. Mark Jørgensen blev genvalgt. Revisorsuppleant Niels Themstrup blev genvalgt.

 

11. Eventuelt

Rene havde prøvet for at gøre spilleplanen mere ens og overskuelig ved at inddele alle spillere i niveau A, B og C.

 

Så han forslog, at i runde 1, spiller man på kryds og tværs af niveauerne, i 2. runde mødes A og B spillere, og B og C spillere. I 3. runde spiller A mod A, B mod B, C mod C.

 

Der var også forslag om, at f.eks. spiller på niveau A spiller 2 kampe mod hinanden, først en almindelig double og bagefter en mix-double.

 

Kim forslog, at der blev sat 6 stykker på hver bane, samt at der ville være en ledig bane. Det var så op til spillerne selv at finde ud af, hvem der skulle spille hvor. Nogle tilkendegav, at de var imod dette.

 

Anders S. tilbød at lave plan et par gange. Desuden tilbød han at lave et system, hvor man kunne melde afbud på nettet.

 

Der var også forslag om, at alle medlemmerne skiftedes til at lave plan. Det var der mange, som var imod.

 

Der var forslag, om at der på hver plan altid var 3 stykker, som sad over, så man sætter disse personer ind ved afbud på spilledagen.

 

Der var forslag om, at ved afbud på spilledagen, så skulle spilleplanlæggeren ikke rette i planen før den pågældende spilleaften, da der kunne komme nye afbud og så måtte man kun rette i de kampe, hvor der var afbud, så man ikke ødelagde de andre kampe.

 

Steffen sagde afslutningsvis, at der er mange holdninger til hvordan spilleplanen vil kunne tilrettelægges, men at spilleudvalget vil tage sig af planlægningen.

 

Desuden foreslog Rene, at der blev ansat en træner, som vil koste kr. 2500,- om måneden. Birgitte havde regnet på dette og sagde, at kontingentet ville komme til at stige med 125 kr. halvårligt. Dette var der ikke stemning for.

Som alternativ blev det foreslået, at man kunne overveje at få en træner ind for en enkelt aften eller to i løbet af sæsonen. Birgitte nævnte, at vi har budgetteret med et overskud på 5000 kr., så sådan et tiltag burde der være plads til i økonomien. Dette forslag var der mere stemning for.

 

Birgitte og Kim vil arbejde videre med en juleturnering i mix-, herre- og damedoubler, hvor spillesammensætning vil ske ved lodtrækning. Dette skal foregå nogle onsdage i december.

 

Kim og Casper vil arbejde videre på, at vi alle skal til Grøn Koncert den 28. juli i Valby. Birgit vil lægge hus til forinden.

 

Malene foreslog, at det kunne være sjovt at tage ind og se badminton sammen.

 

Rene og Steffen havde sidste år deltaget i en turnering i Valby. Så de opfordrede til, at der var flere som deltog fremover. Rene vil arbejde videre med dette.

 

John fortalte, hvem der var blevet klubmestre og han sagde, at de ville få en trøje fra Active Sportswear International.

 

Klubmesterskaberne 2013 - resultater

Herresingle A: Henrik Vilhelmsen

Herresingle B: René Nielsen

Herresingle Veteran: Hans Boesen

Damedouble: Margrethe Wandall & Birgitte Nøhr

Herredouble A: Henrik Vilhelmsen & John Larsen

Herredouble B: Casper Lundahl & Kim Paetau

Mix double A: Birgitte Nøhr & Henrik Vilhelmsen

Mix double B: Margrethe Wandall & Casper Lundahl

 

Rene fik overrakt en øl + gavekort til ølsmagning, som tak for hans gode slagtræning af Helle, Lars og Malene.

 

 

 

Ole Rasmussen Birgitte Frost Nøhr

Formand Kasserer

 

 

 

Jan Smidt Steffen Sorth

 

 

 

Helle Rohde

 

 

 

 

Referat ved Helle Rohde